Free stock photo of Elderly couple, family, Chuseok | xFrame